Om Lysekil

I alla tider har Lysekil levt av havet. När sillen gick till betydde det arbete för många och gyllene tider för en del. Lysekil blev norra Bohusläns största fiskeläge och snart växte de första fabrikerna fram: konservfabriker, salterier och tunnbinderier.Båtliv Södra Hamnen Sommaren i gästhamnen

Historia

Lysekils historia som badort börjar 1846 då Konsul Mollén anlägger den första badinrättningen i staden. 1859 kom Carl Curman som stans förste badläkare till Lysekil. Han hade vid sidan av läkaryrket även konstnärliga ambitioner och började skissa på havsbadsparkens utformning. Under 1870- och 80-talen tillkom i rask takt varmbadhus, restaurang, societetshus och kallbadhus.


Calla Curman Klippor Pinneviks badet

År 1900 beviljades Lysekil stadsrättigheter av kung Oscar II. Enligt uppgift var det nära att staden fått namnet Oskarstad eftersom majestätet ofta besökte Lysekil som sommargäst.

Från badortstiden kan du bl a besöka Havsbadsparken och Curmans villor. Eller varför inte en promenad i Gamlestan som varit bebyggd sedan 1500-talet.

Källa: Lysekils Turistbyrå